Motala Express Ångbåtsförening!

 

”Vårt” kära ångfartyg:

MOTALA EXPRESS: 126 år

 

Du kallas härmed till årsmöte i

Motala Express Ångbåtsförening

 

Lördag den 19 juni 2021 - klockan: 12.00

Plats:  Kroatorpet, Grännavägen, Huskvarna

 

 

 

Vi förlägger föreningens årsmöte i Huskvarna

på Café Kroatorpet (Lands konditori)

 

Vägbeskrivning:

Kommer du norrifrån sväng av vid Trafikplats Huskvarna Norra, 101, kör söderut parallellt med motorvägen ca 2 km. Söderifrån sväng av vid Trafikplats Huskvarna södra, 100, sväng vänster i första rondellen och fortsätt ca 1 km. Parkeringsplatser finns både norr och söder om Kroatorpet.

 

Vi samlas klockan 12.00 utanför huvudingången på Cafeét.

Föreningen bjuder på fika i samband med vårt årsmöte.

Efter årsmötet kommer vi att besöka Husqvarna fabriksmuseum.

 

Handlingar till årsmötet erhålls på plats i Huskvarna i samband med årsmötet.

 

Om föreningen

Motala Express Ångbåtsförening är en ideel förening, vars syfte är att bidra till att s/s Motala Express bevaras som en av Sveriges absolut äldsta kvarvarande ångbåt. Föreningen skall även i övrigt främja och sprida intresset för ångbåtskulturen.

 

EFTERLYSNING

Vi efterlyser Årsmötesprotokoll och Verksamhetsberättelser.

Om du har något av dessa dokument hör av dig med en kopia till oss.

Kopior skickas till Hans-Ove Aldenbrink, Box 78, 564 22 Bankeryd.

 

Veksamhetsberättelser

Vi saknar berättelser från åren 2005, 2001, 2000, 1996, 1994 samt 1992 och tidigare.

 

Årsmötesprotokoll

Vi saknar protokoll från år 2004 och tidigare.

 

Nyheter

 

Årets enda resa med s/s Motala Express

I månadsskiftet september/oktober 2020 flyttades Motala Express från Strandvägen till Beckholmens varv för att läggas i dockan där översyn och målningsarbeten skedde. Åter till Strandvägen lagom till årets enda charterresa som var lördag den 10 oktober. Båten hade chartrats för ett bröllop med ett 40-tal deltagare. Jag hade förmånen att få följa med på denna korta tur. Vi startade i mulet väder med lite regnstänk kl. 16.00 och strax efter starten kom solen fram och vi hade fint vänder ända tills vi kom tillbaka kl. 18.00 då det började det regna igen.

Turen gick till Hammarbyslussen där vi slussade knappa en meter. Vi passerade ett antal broar med broöppning, bl.a Liljeholmsbron. Vi kom ut en bit i Mälaren och vände vid Kungsholmen.

Kapten Johan Janeberg från Göteborg skötte del hela perfekt, det var inte förstå gången han verkade som Kapten ombord på Motala Express, dock var det premiär för slussning ut mot Mälaren.

 

I maskin var det som vanligt Robert Karlsson som skötte allt som behövs där nere i värmen, bland annat hade han smörjkannan till hands lite då och då. Robert berättade att det ska ske en del underhåll av maskin i vinter.

 

 

 

s/s Motala Express 125-årsdag den 23 augusti i Stockholm.

På grund av den pågående COVID-19 pandemin så kommer inte någon planerad resa äga rum på årsdagen den 23 augusti.

 

Beroende på omständigheter så kommer det förmodligen vara öppet hus på s/s Motala Express med gällande restriktioner

 


Motala Express Ångbåtsförening hade sitt årsmöte lördag den 27 juni 2020 vid Mallboden Café, Motala som ligger jämte Göta kanal i anslutning till torrdockan.

 

En handfull skara medlemmar hade mött upp i det vackra vädret. Efter årsmötesförhandlingarna och en god våffla besökte vi Motala Industrimuseum. Ett fantastiskt museum med mycket intressant historia från orten.

 

s/s Motala Express firar sitt 125-årsjubileum den 23 augusti i Stockholm.

Det är tänkt att det ska bli någon typ av jubileumsresa med Motala Express. Avgång från nuvarande kajplats vid Strandvägen. På grund av den pågående pandemin COVID-19 så kan vi i nuläget inte ge någon mer konkret information om arrangemanget. Vi beräknar att i mitten av juli lägga ut mer detaljer på vår hemsida.

Möjligen kan vi göra en bussresa från Jönköping E4 upp mot Stockholm med stopp utmed E4:an.

Motala Express Ångbåtsförening följer utvecklingen framöver och på vår hemsida kan du följa vad som händer.


Industrimuseet med Mallbackens cafe på andra sidan kanalen.

 


Torrdocka vid Mallbackens cafe.


 

Som medlem i Motala Express Ångbåtsförening stödjer du arbetet med att marknadsföra och informera om vårt kära fartyg. Hemsidan kommer att uppdateras under året.

Om du skickar in din mailadress till: info@ssmotalaexpress.se så kommer du att få löpande information om s/s Motala Express.

 

s/s Motala Express firar 125 år 2020 

Vi undersöker om det går att göra en resa med Motala Express i samband med att det är 125 år sedan sjösättning skedde i Jönköping.

Möjligen kan vi göra en Bussresa från Jönköping E4 upp mot Stockholm med stopp utmed E4:an. Vi återkommer framöver med mer information.

 


DVD-Film finns att köpa

Vi har gjort en DVD-film + en DVD med över 500 bilder från resan vi gjorde den 16 augusti 2014.  Bildmaterialet innehåller även äldre bilder på Motala Express. Vi har ett 10-tal DVD-paket kvar i lager. Priset är 140 kr + emballage och porto på 30 kr. Betala in 170 kr till föreningens Plusgiro 2811-8. Glöm inte att meddela namn och adress. Vi har med DVD-paket till årsmötet.

Motala Express Ångbåtsförening följer utvecklingen framöver och på vår hemsida: www.ssmotalaexpress.se kan du följa vad som händer.

Du får gärna kontakta någon av oss i styrelsen så kan vi berätta mer om du vill veta vad som händer framöver.

 

Hans-Ove Aldenbrink

Ordförande

 

Mailadresser till några i styrelsen för kontakt:

hoa@aljodata.se, ordf.

lisa.olshammar@gmail.com, kassör

jerker.rosenkvist@telia.com, webbmaster

kjell.fransson@motala.se, revisor