Motala Express Ångbåtsförening!

Om föreningen

Motala Express Ångbåtsförening är en ideel förening, vars syfte är att bidra till att s/s Motala Express bevaras som en av Sveriges absolut äldsta kvarvarande ångbåt. Föreningen skall även i övrigt främja och sprida intresset för ångbåtskulturen. 

Nyheter

Årsmöte i

Motala Express Ångbåtsförening.

Söndag den 30 juni 2019 - klockan: 13.00

Plats: KAFÉ ADA – Forsvik

 

Vi närmar oss vårt årsmöte som vi i år kommer att förlägga i Forsvik i samband med Forsviksdagarna, som äger rum tiden lördag/söndag 29-30 juni.

Vi förlägger årsmötet i Forsvik bara ett stenkast från Forsviks sluss.

Välkommen till Kafé Ada på Forsviks Bruk.

Huset byggdes på 1700-talet och var ursprungligen bostad för brukets smeder. Från mitten av 1800-talet fram till 1961, då kvarnen lades ner, bodde Forsviks mjölnare i huset. Ada Karlsson drev matservering i huset under många år på mitten av 1900-talet. Hon serverade 3 mål mat om dagen till många av de som arbetade på Forsviks Bruk eller Forsviks skogar.

Handlingar till årsmötet erhålls på plats i Forsvik i samband med årsmötet.

Verksamhetsberättelse 2018

Som medlem i Motala Express Ångbåtsförening stödjer du arbetet med att marknadsföra och informera om vårt kära fartyg. Hemsidan kommer att uppdateras under året.

Om du skickar in din mailadress till: info@ssmotalaexpress.se så kommer du att få löpande information om s/s Motala Express.

 

s/s Motala Express går till Södertälje 25 augusti 2019 

Om det blir tillräckligt stort intresse kan det bli en resa till Södertälje söndag den 25 augusti redan i år. Det är ett arrangemang i Södertälje hamn denna dag. Hör av dig till någon i styrelsen om du vill följa med på denna resa.

 

s/s Motala Express firar 125 år nästa år 2020 

Vi undersöker om det går att göra en resa med Motala Express i samband med att det är 125 år sedan sjösättning skedde i Jönköping.

Möjligen kan vi göra en Bussresa från Jönköping E4 upp mot Stockholm med stopp utmed E4:an. Vi återkommer framöver med mer information.

 

Status i dag – s/s Motala Express

Under vintern har bl.a kolluckorna åter satts på plats. Ett fartyg kräver hela tiden visst underhåll och arbetet har skett under ledning av Robert Karlsson. Fartyget låg kvar på Strandvägen i vintras.

 

DVD-Film finns att köpa

Vi har gjort en DVD-film + en DVD med över 500 bilder från resan vi gjorde den 16 augusti 2014.  Bildmaterialet innehåller även äldre bilder på Motala Express. Vi har ett 10-tal DVD-paket kvar i lager. Priset är 140 kr + emballage och porto på 30 kr. Betala in 170 kr till föreningens Plusgiro 2811-8. Glöm inte att meddela namn och adress. Vi har med DVD-paket till årsmötet.

Motala Express Ångbåtsförening följer utvecklingen framöver och på vår hemsida: www.ssmotalaexpress.se kan du följa vad som händer.

Du får gärna kontakta någon av oss i styrelsen så kan vi berätta mer om du vill veta vad som händer framöver.

 

Hans-Ove Aldenbrink

Ordförande

 

Mailadresser till några i styrelsen för kontakt:

hoa@aljodata.se, ordf.

lisa.olshammar@gmail.com, kassör

jerker.rosenkvist@telia.com, webbmaster

kjell.fransson@motala.se, revisor